Rana catesbeiana

Taxonomy: Animalia > Chordata > Amphibia > Anura > Ranidae > Rana > catesbeiana

Data Summary


Publications

1


Populations

1


Matrices

1

Loading...


Beaver Pond; Copley Pond; Trevlac Pond; Prior Lake / Rana catesbeiana


Matrix (Click to expand)
Egg / small tadpole: active First-year tadpole: active Second-year tadpole: active Metamorph/juvenile: active Adult: active

0

0

0

0

2080

0.07

0

0

0

0

0

0.078

0

0

0

0

0.016

0.02

0

0

0

0

0

0.129

0.318

Egg / small tadpole: active First-year tadpole: active Second-year tadpole: active Metamorph/juvenile: active Adult: active

0

0

0

0

0

0.07

0

0

0

0

0

0.078

0

0

0

0

0.016

0.02

0

0

0

0

0

0.129

0.318

Egg / small tadpole: active First-year tadpole: active Second-year tadpole: active Metamorph/juvenile: active Adult: active

0

0

0

0

2080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egg / small tadpole: active First-year tadpole: active Second-year tadpole: active Metamorph/juvenile: active Adult: active

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0